Urine direct bij de bron verzamelen.

Het CowToilet is een vernieuwend systeem dat bedacht werd om de urine van koeien meteen op te vangen en deze te onderscheiden van de vaste mest. ’t Is namelijk zo dat een koe nooit tegelijkertijd plast en mest. De natuur toont ons klaar en duidelijk dat deze twee mestvormen gescheiden dienen te blijven. Bij Hanskamp zijn we er rotsvast van overtuigd dat we de natuur moeten ondersteunen. Met ons CowToilet houden we deze twee soorten mest uit elkaar door de urine rechtstreeks onder de staart van de koe te verzamelen. Dit systeem vermindert niet enkel de uitstoot van ammoniak, maar zet ook stappen richting een duurzamere landbouw. Deze stikstofrijke urine kan bovendien ingezet worden als alternatief voor kunstmest. Daarenboven kan de verzamelde urine van waarde zijn voor andere sectoren, waardoor de stikstofafzet eerder een opbrengst dan een kost wordt.

Kom meer te weten over Hanskamp CowToilet

Kom meer te weten over de overige Hanskamp producten